Apr 1, 2012

Want to Register with MOF ?

We can help you as others do..


Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan
( MOF ) merupakan prasyarat untuk
membekalkan barangan dan perkhidmatan
kepada Kerajaan Pusat termasuk semua
Kementerian dan Kerajaan Negeri.

Pendaftaran MOF biasanya diperlukan juga
oleh Jabatan dan Syarikat Kerajaan yang
memerlukan pembekal barangan atau perkhidmatan
mempunyai pendaftaran MOF.


Untuk keterangan lanjut, sila klik di sini->http://www.mofkk.com/

No comments:

Post a Comment

Followers